O nas

Bo układanie wierszy i piosenek to nie są rzeczy, które się łapie w powietrzu. To one Cię łapią i wszystko, co można zrobić, to pójść tam, gdzie one mogłyby Cię znaleźć...

Chatka Kubusia Puchatka to prywatne przedszkole - miejsce, w którym zapewniamy dzieciom radość i bezpieczeństwo, profesjonalną opiekę, edukację i domową atmosferę.

Nadzór pedagogiczny nad placówką sprawuje Kuratorium Oświaty w Łodzi. Przyjmujemy dzieci od 2,5 do 6 lat. Posiadamy Zaświadczenie Prezydenta Miasta Łodzi o wpisie do ewidencji przedszkoli niepublicznych z dnia 25 września 2009 roku nr ED.VIII.4320-7/przedsz.n/2009.

Dzieci rozwijamy poprzez zabawę i aktywne działanie w małych, maksymalnie 15 osobowych grupach. Dysponujemy przestronnymi, słonecznymi salami podzielonymi na kąciki tematyczne. Stawiamy na sprawstwo stwarzając dzieciom warunki do zdobywania samodzielnych doświadczeń w myśl metodzie Marii Montessori „daj mi czas”.

W pracy z dziećmi wspieramy indywidualny rozwój każdego wychowanka, budując w każdym z nich poczucie wartości, ucząc tolerancji, nazywania oraz okazywania uczuć i emocji, nabywania samodzielności i umiejętności potrzebnych w codziennym życiu.

W tym celu stwarzamy dzieciom optymalne warunki do wspierania ich rozwoju. W pracy opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznej stosujemy metody aktywizujące, techniki twórczego myślenia. Wykorzystujemy metody: I. Majchrzak, M. Montessori, "dobrego startu", M. Bogdanowicz oraz Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej, Andrzeja Kołodziejczyka "Spójrz inaczej".

Ponadto organizujemy na życzenie rodziców zajęcia dodatkowe, rozwijające indywidualne potrzeby dzieci, takie jak: rytmika, zajęcia taneczne, zajęcia baletu, spektakle teatralne, koncerty Filharmonii Łódzkiej oraz wycieczki.

W ramach działań edukacyjnych organizowane są codziennie zajęcia języka angielskiego, zajęcia ekoprzyrodnicze, raz w miesiącu zajęcia eksperymentarium "Co będzie gdy?".

Korzystając z bliskiego sąsiedztwa parku imienia ks. M. Klepacza możemy rozwijać zainteresowania przyrodnicze wśród maluchów.

Serdecznie zapraszamy!